Mūzikas teorija

Visi mūsu skolas audzēkņi apgūst mūzikas teoriju solfedžo, mūzikas mācības un mūzikas literatūras stundās. Audzēkņiem ir  iespēja arī pašiem mācīties sacerēt mūziku kompozīcijas stundās.
Par mūzikas teorijas nodaļas metodisko darbu atbild skolotāja Dace Neimane, kuras vadībā strādā Jūlija Aleknavičiene, Baiba Gerškoviča un Ingrīda Skutkeviča-Poljaka.

Skolā ir arī sava fonotēka un videotēka, mūzikas literatūras kabinets aprīkots ar mūsdienīgu skaņas un video aparatūru, lai audzēkņiem būtu iespēja iepazīties ar izciliem operu uzvedumiem un mūziķu priekšnesumiem.
Ik pavasari sniedzam konsultācijas tiem interesentiem, kas vēlas mācīties mūsu skolā.

 Dace_Neimane

Dace Neimane
Direktora vietniece izglītības jomā,
Mūzikas teorijas programmas vadītāja, skolotāja

 Jūlija_Aleknavičiene

Jūlija Aleknavičiene
Mūzikas teorijas skolotāja

 Baiba_Gerškoviča

Baiba Gerškoviča
Mūzikas teorijas skolotāja


Ingrīda_Skutkēviča

      Ingrīda Skutkeviča-Poljaka 

Mūzikas teorijas skolotāja

 

 


50 skolas pastāvēšanas gados mūzikas teoriju mācījuši Irēna Azace, Benita Gūtmane, Biruta Kantiņa, Marija Kruste, Gaļina Mamļina,  Iveta Grunde, Kristīne Skudra, Sandra Breilinga (Dārzniece), Imants Zemzaris, Indra Riše, Roberts Liede †, Gundega Šmite.