Sitaminstrumentu spēle

Sitaminstrumentu spēles nodaļa ir visskaļākā mūzikas skolā un var lepoties ar lielu instrumentu daudzveidību. Pasaulē pazīstami vairāk kā 200 sitaminstrumentu veidi. Simfoniskajā orķestrī aktīvi pielieto ap 20 instrumentu, bet klasiskais bungu komplekts sastāv no 4 šķīvjiem un 5 dažāda izmēra bungām. Sitaminstrumentu spēles apmācība galvenokārt notiek uz ksilofona(marimbas), metalofona un bungu komplekta.
Nodaļas audzēkņiem ir iespēja papildināt savas prasmes arī spēlējot sitaminstrumentu ansamblī un skolas pūtēju orķestrī. Labākie nodaļas audzēkņi ik gadu piedalās konkursā "Talants Latvijai" un valsts Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā.
Arī skaņdarbu repertuārs ir ļoti  plašs. Tieši tāpēc nodaļas audzēkņu koncertos vecākiem un draugiem, kas notiek katru pusgadu, skan gan Baha fūgas un Mocarta sonātes, gan skaistas džeza melodijas un ugunīgi solo bungu komplektam…
Sitaminstrumentu spēles programmas pedagogi Valters Līcis un Edgars Ansons-Tomsons ir koncertējoši mūziķi, tādēļ audzēkņu koncertu noslēgumā bieži muzicē kopā ar nodaļas koncertmeistariem Ludmilu Trifonovu un Kalvi Jordānu, demonstrējot publikai sitaminstrumentu iespējas un daudzveidību.
Sitaminstrumentu spēle 3. mūzikas skolā tiek mācīta kopš 1975. gada. Šai laikā par pedagogiem strādājuši - Jānis Pasītis, Māris Vēriņš, Vladimirs Koļesovs, Elīna Herca, Ernests Mediņš, vairākus gadus sitaminstrumentu klases vadītājs bija Romāns Faļkenšteins.

Edgars Ansons Tomsons

 

Edgars Ansons-Tomsons

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Ludmila_Trifonova

 

Ludmila Trifonova

koncertmeistare

Ernests Medins

 

Ernests Mediņš

Sitaminstrumentu spēles skolotājs