Dokumenti

 

 

Iekšējās kārtības noteikumi audzēkņiem

 

 

Instrukcija audzēkņiem par drošību skolas pasākumos

 

 

Ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumi skolēniem

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums 2019. g.


 

 

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv)

pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai,

kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem

Departamentā vai tā padotības iestādēs