Administrācija
Kārlis_Beinerts

Kārlis Beinerts
Direktors, Kora klases skolotājs

Dace_Neimane

Dace Neimane
Direktora vietniece izglītības jomā,
Mūzikas teorijas programmas vadītāja un skolotāja

Māra_Runģe 

Māra Ruņģe
Direktora vietniece saimnieciskajā darbā

Ingrīda_Skutkēviča

 

Ingrīda Skutkeviča-Poljaka

Sekretāre, Mūzikas teorijas skolotāja