Vēsture

PapirussVeicot remontdarbus skolas telpās kādā no nojauktajām krāsnīm 1. stāvā tika atrasta metāla kapsula ar šāda satura dokumentu.

"Šī jaunā Bērnu darbmīlestības nama pamati likti Rīgā 1904. gada 10. oktobrī visugodājamā vienvaldnieka, dižā ķeizara, mūsu imperatora Nikolaja Aleksandroviča II valdīšanas laikā un Rīgas Bērnu darbmīlestības nama ķeizariskās  aizbildnes valdnieces imperatorienes Aleksandras Fjodorovnas klātbūtē ar viņa visaugstās eminences Agafangela, Rīgas un Jelgavas arhibīskapa svētību, klātesot guberņas priekšniekam ģenerālleitnantam Mihailam Aleksejevičam Paškovam, pilsētas galvai Georgijam Ivanovičam Armitstetam, Bērnu darbmīlestības nama priekšsēdei viņas augstdzimtībai M.N.Mansurovai, vicepriekšsēdei M.N.Merkuļjevai, kā arī Valdes un Celtniecības komitejas locekļiem M.K.Čepuhinai, A.S.Licai, N.I.Nazarovai, A.I.Hohlovai, O. P.Pētersonam, A.B.Licam, N.D.Merkuļjevam, K.B.Verbickim, N.A.Ņikonorovam, M.V.Ņesterovam, arhitektam O.Bāram un akmensdarbu meistaram L.Neiburgam."


Nams projektēts tieši kā mācību iestāde, tādēļ tam ir laba aura un tas ir piemērots mūzikas skolas vajadzībām. Metāla kalumi, kolonnas pie ieejas un pusapaļie logi ēkas 2. stāvā piešķir ēkai īpašu šarmu. Nama fasāde ir iekļauta Rīgas aizsargājamo arhitektūras objektu sarakstā.

Irma Zīle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skola dibināta un atvērta Maskavas ielā 189 pirmās direktores vijolnieces Irmas Zīles (attēlā) vadībā 1959. gadā.

Tajā sākās bērnu un pieaugušo (vakara skolā) apmācība klavieru, vijoles, akordeona un vokālajā nodaļā.

1964. gadā skola tika paplašināta piebūvējot 2. stāvu, kas deva iespēju atvērt čella, flautas un klarnetes klasi.

No iepriekšējās ēkas uz šo celtni skola tiek pārcelta 1974. gadā. 2004. gadā ēkai  100 gadu un 30 gadu kopš Rīgas 3. mūzikas skola atrodas Maskavaas ielā 166.

Bet 2009. gadā aprit 50 gadu, kopš skola vērusi durvis saviem audzēkņiem.

Skolas vadību pēc Irmas Zīles pārņēmuši:

Leontīns Broks no 1975. 25. 06.

Egīls Ķepītis no 1977. 06. 01.

Roberts Liepiņš no 1978. 01. 09. 

un kopš 1982. gada 27. augusta Kārlis Beinerts.

Mācību procesu skolā organizējušas Vanda Kravčenoka†, Biruta Kantiņa, Vizma Sedleniece un Sandra Dārzniece(Breiliga).

Kopš 2016. gada 1. septembra direktora vietniece izglītības jomā ir Dace Neimane