PŪTĒJU ORĶESTRIS

Pūtēju orķestri vada Ēriks Berzinskis.Orķestris ar savu dalību kuplina skolas organizētos pasākumus.