Izglītības programmas

Pašlaik skolā apm. 270 audzēkņiem ir iespēja apgūt

13 licencētas profesionālas ievirzes izglītības programmas

Klavierspēle                 

 

Stīgu instrumentu spēle        

                                         -  Vijoles spēle 

                                                      -  Čella spēle                                                                         

                                                      -  Ģitāras spēle

 

Pūšaminstrumentu spēle  

                              - Flautas spēle
                              - Klarnetes spēle
                              - Saksofona spēle

                              - Trompetes spēle         
                              - Trombona spēle
                              - Mežraga spēle
                              - Tubas spēle

Sitaminstumentu spēle

              

Kora klase