Izglītības programmas

Pašlaik skolā apm. 270 audzēkņiem ir iespēja apgūt

13 licencētas profesionālas ievirzes izglītības programmas

Klavierspēle                  

klavierskolotaaji_18_01

Stīgu instrumentu spēle         -   Vijoles spēle
                                                           -   Čella spēle

                                                           -   Ģitāras spēle                                                                                                             

stiigu_nodala_18_01

Pūšaminstrumentu spēle       - Flautas spēle
                                                           - Klarnetes spēle
                                                           - Saksofona spēle
                                                          - Trompetes spēle          pusamo_instr_nodala
                                                          - Trombona spēle
                                                          -  Mežraga spēle
                                                          -  Tubas spēle

Sitaminstumentu spēle

sitamie_instrumenti


                                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Kora klase

 kora_klase_19